Historie

De IJssel en Marle
De oude naam van de IJssel was Isala, een naam die net als de streek Salland was afgeleid van de Salische Franken of Saliërs. De lengte van de rivier is ongeveer 125 km. en de gemiddelde diepte is 4.5 meter.
Waarschijnlijk is de huidige loop van de IJssel ontstaan rond 12 v. Chr. toen een Romeinse veldheer de Rijn met de Oude IJssel verbond. Het water van de IJssel stroomde door vele beddingen Noordwaarts. Er waren immers nog geen aangesloten dijken. In dit gebied van IJsselbeddingen vestigden zich de eerste bewoners allereerst op de hoger gelegen oeverwallen, zodat ze tegen het water beschermd waren. Wie lager woonde vond die veiligheid door zelf dijkjes op te werpen. Zo ontstond langzaam de kleine boerengemeenschap Marle.

Marledijk 2
In 1883 werd de eerste boerderij op de huidige plek op een terp in de uiterwaarden gebouwd. In 1988 brandde de oude boerderij af en werden de historische gebouwen vervangen door een moderne woning en een nieuwe ligboxenstal. In 1999 is de beroepsmatige veehouderij gestaakt en nu worden er alleen nog wat hobby dieren gehouden. Er zijn drie honden, drie ezels, twee geiten, kippen en enkele koeien.

Stembureau
Wanneer er verkiezingen worden gehouden wordt de woonkamer van het huis openbare ruimte. De gemeente Olst-Wijhe richt dan in de huiskamer een heus stembureau in. Dit is een traditie die stamt uit de tijd dat de IJssel nog echte een barricade vormde om een stem in het dorp Wijhe uit te brengen. Omdat het om het kleinste stembureau van Nederland gaat (± 50 stemgerechtigden) komt er op een verkiezingsdag soms nog meer pers (radio, tv en landelijke kranten) dan stemmers naar het stembureau.

Reacties plaatsen kan niet meer.